Senin, 27 Oktober 2014

Latihan Soal CPNS terbaru

SOAL TES SKOLASTIK

Tentukan padanan kata (sinonim) yang paling tepat dari kata-kata berikut !
1.       Akronim :
a.      ungkapan
b.      istilah
c.      definisi
d.      singkatan
e.      bahan kimia
2.       Usaha untuk menentang dominasi kekuasaan adalah :
a.      makar
b.      membangkang
c.      kritik
d.      disosiasi
e.      konflik
3.       Hipotesis
a.      sangkaan
b.      dugaan
c.      kesimpulan
d.      keputusan
e.      kesimpulan awal
4.       Konsideran
a.      pengantar
b.      pendahuluan
c.      pertimbangan
d.      keputusan
e.      pedoman
5.       Abangan
a.      kakak
b.      merah    
c.      kaum
d.      adat
e.      kepercayaan
6.       Absolut
a.      pasti
b.      kekang
c.      paksa
d.      mutlak
e.      total
7.       Asketik
a.      duniawiah
b.      rasional
c.      ritual
d.      keimanan
e.      perjanjian
8.       Fluktuasi
a.      stabil
b.      nilai tukar
c.      gejolak
d.      penarikan
e.      permintaan
9.       Pailit
a.      pelit
b.      jahat
c.      bangkrut
d.      gagal
e.      rusak

10.    Kompensasi
a.      ancaman
b.      hukuman
c.      ganjaran
d.      imbalan
e.      dukungan

LAWAN KATA ATAU ANTONIM
Petunjuk :
Soal nomor 11 sampai dengan nomor 20 adalah jenis soal yang meminta jawaban dalam bentuk kata-kata yang mempunyai kebalikan arti atau yang memiliki arti yang berlawanan. Oleh karena itu pilihlah jawaban yang mempunyai makna yang berlawanan dengan soal.

Soal :
11.    Lawan kata aktif = ?
a.      Dinamis
b.      Statis
c.      Pasif
d.      Inisiatif
e.      Kreatif
12.    Lawan kata canggih = ?
a.      Ruwet
b.      Kompleks
c.      Berbelit-belit
d.      Sederhana
e.      Ringkas

13.    Lawan kata monoton = ?
a.      bergerak-gerak
b.      berulang-ulang
c.      berubah-ubah
d.      berselang-seling
e.      terus menerus
14.    Lawan kata Kontemporer = ?
a.      modern                                                                  d. klasik                 
b.      maju                                                                       e. kuno
c.      ketinggalan zaman
15.    Lawan kata Mutualisme = ?
a.      Amutualisme
b.      Simbiosisme
c.      Ekosistem
d.      Parasitisme
e.      Konyugasi
16.    Lawan kata Lahir = ?
a.      Mati
b.      Keguguran
c.      Batin
d.      Jiwa
e.      Roh
17.    Lawan kata pagas = ?
a.      Sambung
b.      Potong
c.      Tambah
d.      Kurang
e.      Patah

18.    Lawan kata Penawaran = ?
a.      Permintaan
b       Pembelian
c.      Pemesanan
d.      Pengembalian
e.      Pemenuhan
19.    Lawan kata deduksi = ?
a.      konduksi
b.      induksi
c.      reduksi
d.      transduksi
e.      intuisi
20.    Lawan kata imigrasi = ?
a       migrasi
b       emigrasi
c.      transmigrasi
d.      pemukiman
e       kampung

ANAI.OGI
Petunjuk :
Soal nomor 21 sampai dengan nomor 30 adalah jenis soal yang meminta jawaban dalam bentuk pasangan kata yang mempunyai kesamaan hubungan dengan soal yang diberikan. Oleh karena itu pilihlah jawaban yang mempunyai analogi / perbandingan yang sesuai dengan perbandingan yang terdapat dalam soal.

Soal:
21.    Mobil : bensin
a.      pelari       : istirahat
b.      pelari       : makanan
e.      pelari       : sepatu
d.      pelari       : lintasan
e.      pelari       : kaos
22.    Panther : Tiger
a.      kuda        : burung
b.      kuda        : zebra
c.      kuda        : gajah
d.      kuda        : macan
e.      kuda        : kambing
23.    Penyakit : Patologi
a.      cuaca      : iklim
b.      angin       : arah angin
c.      suhu        : thermometer
d.      cuaca      : meteorologi
e.      dokter     : stetoskop
24.    Penulis : Komputer
a.      penyanyi    : kaset
b.      nelayan       : Ikan
c.      pemburu : senapan
d.      guru        : murid
e.      burung    : kicau
25.    Medan : Deli Serdang
a.      Gorontalo                    : Toraja
b.      Sumatera Barat           : Padang
c.      Jawa Tengah              : Kudus
d.      Jawa Barat                  : Bandung
e.      Semarang                    : Kudus

26.    Deseminasi : Hasil penelitian
a.      sosialisasi       : program
b.      publikasi         : program
c.      penelitian        : buku
d.      proyeksi          : angka
e.      percetakan      : buku
27.    Vitamen E : Anti oksidan
a.      rambut    : sampo
b.      jaket        : hangat
c.      siswa       : seragam
d.      sayur       : garam
e.      buku        : pengetahuan
28.    Flash disk : Data
a.      dompet   : uang
b.      komputer        : disket
c.      waktu              : arloji
d.      rokok               : asbak
e.      pulpen             : buku


29.    Ramalan : Astrologi
a.      budaya   : antropologi
b.      budaya   : psikologi
c.      masyarakat     : gerontologi
d.      bintang   : arkeologi
e.      suhu                : thermometer
30.    Sayur : Pasar
a.      buah                :  kebun
b.      kue                   :  piring
c.      komputer        : kantor
d.      pisau               : dapur
e.      saham              : bursa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar